TAF EHLE
EHLE 081713Z 0818/0924 18010KT 9999 FEW022 PROB40 0902/0914 7000 BKN005 PROB40 TEMPO 0914/0921 4000 -SHRA -RADZ BKN012 SCT018TCU=
METAR EHLE
EHLE 082155Z AUTO 18008KT 9999 NSC 02/01 Q0999=
EHLE 082125Z AUTO 18008KT 150V210 9999 NSC 03/01 Q0999=
EHLE 082055Z AUTO 18010KT 9999 NSC 03/01 Q0999=
EHLE 082025Z AUTO 18010KT 9999 NSC 03/01 Q0999 NOSIG=
EHLE 081955Z AUTO 18011KT 9999 NSC 03/01 Q0999 NOSIG=
WC EHLE
WS EHLE
WV EHLE