TAF KCOU
KCOU 280520Z 2806/2906 34010KT P6SM SCT250 FM281700 30008KT P6SM SCT250=
METAR KCOU
WC KCOU
WS KCOU
WV KCOU