TAF KSUA
KSUA 280535Z 2806/2906 29003KT P6SM SCT180 SCT250 FM281400 32005KT P6SM SCT140 SCT180 FM281800 01007KT P6SM FEW120 SCT150 SCT180 FM290000 29003KT P6SM FEW080 SCT120 BKN150 AMD NOT SKED=
METAR KSUA
WC KSUA
WS KSUA
WV KSUA