TAF LESU
METAR LESU
LESU 270900Z VRB01KT 9999 FEW050 M00/M03 Q0998=
LESU 270830Z VRB01KT 9999 FEW050 M02/M03 Q0998=
LESU 270800Z 30003KT 210V350 9999 FEW050 M03/M04 Q0998=
LESU 261600Z 31018KT 9999 FEW065 08/M06 Q1002=
LESU 261530Z 30016KT 9999 FEW065 08/M06 Q1002=
WC LESU
WS LESU
WV LESU