TAF PHTO
PHTO 090527Z 0906/1006 23005KT P6SM VCSH SCT020 BKN040 FM092000 13010KT P6SM SCT025 BKN050 FM100500 23005KT P6SM SCT020 BKN040=
METAR PHTO
WC PHTO
WS PHTO
WV PHTO